1

76. седница Градског већа – 27.05.2021.

  1. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш75. седница Градског већа – 27.05.2021.

1. Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину

2. Решење о усвајању Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. годину

3. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша одобравање или неодобравање годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
74. седница Градског већа – 24.05.2021.

1. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Завршетак или адаптација објеката/трајно збрињавање интерно расељених лица“

2. Измене и допуне Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2021. годину

3. Закључак којим се прихвата Иницијатива за учешће у Програму обновљивих извора енергије у системима даљинског грејања на Западном Балкану „ReDEWeB“, покренута Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш

4.Решење о продужењу статуса вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за грађевинарство