76. sednica Gradskog veća – 27.05.2021.

  1. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš75. sednica Gradskog veća – 27.05.2021.

1. Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

2. Rešenje o usvajanju Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta u 2021. godinu

3. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša odobravanje ili neodobravanje godišnjih programa sportskih organizacija kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta
74. sednica Gradskog veća – 24.05.2021.

1. Rešenje o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta „Završetak ili adaptacija objekata/trajno zbrinjavanje interno raseljenih lica“

2. Izmene i dopune Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2021. godinu

3. Zaključak kojim se prihvata Inicijativa za učešće u Programu obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja na Zapadnom Balkanu „ReDEWeB“, pokrenuta Odlukom Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš

4.Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave za građevinarstvo