73. седница Градског већа – 21.05.2021.

  1. Закључак којим се препоручује прихватање понуде банке „Поштанска штедионица“ а.д. Београд, бр. Ц270000-2-1937 од 19. маја 2021. године за орочење средстава