1

72. седница Градског већа – 19.05.2021.

 1. Решење о усвајању Правилника о суфинансирању мера побољшања енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Нишу за 2021. годину71. седница Градског већа – 18.05.2021.

 1. Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“
 2. Решење о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша
 3. Закључак о утврђивању временa, местa и начинa спровођења јавне расправе о Нацрту програма локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину
 4. Закључак о покретању поступка спајања уз припајање Јавног предузећа за стамбене услуге Нишстан Ниш Јавном предузећу Градска стамбена агенција Ниш
 5. Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2021. годину
 6. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2021. годину
 7. Програм праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 2021/2022. годину
 8. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења нивоа комуналне буке на територији Града Ниша за 2021/2022. годину
 9. Програм праћења еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији града Ниша за 2021/2022. годину
 10. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма праћења еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији града Ниша за 2021/2022. годину
 11. Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину (период мерења 01. јун до 31. децембар 2021. године)
 12. Закључак којим се предлаже Градоначелници Града Ниша да одобри финансирање Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину (период мерења 01. јун до 31. децембар 2021. године)70. седница Градског већа – 14.05.2021

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о допуни Одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности
 3.  Решење о утврђивању Предлога одлуке о локалном омбудсману Града Ниша
 4. Решење којим се одређују спортске организације од посебног значаја за унапређивање и развој спорта на територији Града НишаОдлука Надзорног одбора ЈКП “Градска Топлана”Ниш број 03-2101/4 од 12.05.2021. године, којом се утврђује нова цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

Одлука Надзорног одбора ЈКП “Градска Топлана”Ниш број 03-2101/4 од 12.05.2021. године, којом се утврђује нова  цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом