71. sednica Gradskog veća – 18.05.2021.

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta „Smanjenje zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini“
 2. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom preduzeću Direkcija za izgradnju grada Niša
 3. Zaključak o utvrđivanju vremena, mesta i načina sprovođenja javne rasprave o Nacrtu programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2021. godinu
 4. Zaključak o pokretanju postupka spajanja uz pripajanje Javnog preduzeća za stambene usluge Nišstan Niš Javnom preduzeću Gradska stambena agencija Niš
 5. Program sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2021. godinu
 6. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša da odobri finansiranje Programa sprovođenja dezinsekcije na teritoriji grada Niša za 2021. godinu
 7. Program praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji Grada Niša za 2021/2022. godinu
 8. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji Grada Niša za 2021/2022. godinu
 9. Program praćenja ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2021/2022. godinu
 10. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša da odobri finansiranje Programa praćenja ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda na teritoriji grada Niša za 2021/2022. godinu
 11. Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Niša za 2021. godinu (period merenja 01. jun do 31. decembar 2021. godine)
 12. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelnici Grada Niša da odobri finansiranje Programa kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Niša za 2021. godinu (period merenja 01. jun do 31. decembar 2021. godine)

Možda Vas zanima i sledeće...