„POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU“

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

Nacrt Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2021. godinu