69. sednica Gradskog veća – 11.05.2021.

  1. Zaključak kojim se nalaže Gradskoj upravi za finansije da obezbedi sredstva i izvrši plaćanje dugova za utrošenu električnu energiju za stambene prostore kojima Grad Niš raspolaže, a koji glase na fizička lica koja su koristila te stanove, u cilju zbrinjavanja u tim stanovima lica koja su ostala bez stambenog prostora u Nišu, u ul. Beogradskoj broj 12 nakon požara dana 08.04.2021. godine
  2. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-132/2016-09 od 21.04.2016. godine, kojim se privrednom subjektu MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Astra Karavan“ sa evidencionim brojem 507