69. седница Градског већа – 11.05.2021.

image_pdfimage_print
  1. Закључак којим се налаже Градској управи за финансије да обезбеди средства и изврши плаћање дугова за утрошену електричну енергију за стамбене просторе којима Град Ниш располаже, а који гласе на физичка лица која су користила те станове, у циљу збрињавања у тим становима лица која су остала без стамбеног простора у Нишу, у ул. Београдској број 12 након пожара дана 08.04.2021. године
  2. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-132/2016-09 од 21.04.2016. године, којим се привредном субјекту MILAN ILIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAXI AUTOMOBILOM TDI TAXI PLUS BRZI BROD одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra Karavan“ са евиденционим бројем 507

Можда Вас занима и следеће...