1

66. седница Градског већа – 26.04.2021.

  1. Програм систематске дератизације на територији Града Ниша за 2021. годину
  2. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-58/2013-09 од 12.04.2013. године, којим се привредном субјекту ИБЗ ГОЛД ДОО НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen C5“ са евиденционим бројем 424
  3. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-135/2016-09 од 25.04.2016. године, којим се привредном субјекту ИКАБИС ГОЛД ДОО одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra“ са евиденционим бројем 158
  4. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-136/2016-09 од 25.04.2016. године, којим се привредном субјекту ИКАБИС ГОЛД ДОО одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra“ са евиденционим бројем 643
  5. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-322/2016-09 од 25.10.2016. године, којим се привредном субјекту ИКАБИС ГОЛД ДОО одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Citroen Xsara 2.0 HDI SX“ са евиденционим бројем 666
  6. Решење којим се укида Решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-143/2015-09 од 31.07.2015. године, којим се привредном субјекту ИКАБИС ГОЛД ДОО одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Opel Astra“ са евиденционим бројем 20265. седница Градског већа – 23.04.2021.

  1. Решење о реализацији и суфинансирању пројекта за успостављање јединственог управног места64. седница Градског већа – 22.04.2021.

  1. Решење о утврђивању Предлога решења о преносу права јавне својине Града Ниша у јавну својину Републике Србије, непосредном погодбом и без накнаде, ради реализације пројекта изградње станова за припаднике службе безбедности, који Град Ниш спроводи у сарадњи са Републиком Србијом, на катастарскoj парцели бр.3470/11 у површини од 815 м2, КО Ниш Црвени Крст