66. sednica Gradskog veća – 26.04.2021.

  1. Program sistematske deratizacije na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu
  2. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-58/2013-09 od 12.04.2013. godine, kojim se privrednom subjektu IBZ GOLD DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Citroen C5“ sa evidencionim brojem 424
  3. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-135/2016-09 od 25.04.2016. godine, kojim se privrednom subjektu IKABIS GOLD DOO odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Astra“ sa evidencionim brojem 158
  4. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-136/2016-09 od 25.04.2016. godine, kojim se privrednom subjektu IKABIS GOLD DOO odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Astra“ sa evidencionim brojem 643
  5. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-322/2016-09 od 25.10.2016. godine, kojim se privrednom subjektu IKABIS GOLD DOO odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Citroen Xsara 2.0 HDI SX“ sa evidencionim brojem 666
  6. Rešenje kojim se ukida Rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-143/2015-09 od 31.07.2015. godine, kojim se privrednom subjektu IKABIS GOLD DOO odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Opel Astra“ sa evidencionim brojem 20265. sednica Gradskog veća – 23.04.2021.

  1. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta64. sednica Gradskog veća – 22.04.2021.

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava javne svojine Grada Niša u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom i bez naknade, radi realizacije projekta izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti, koji Grad Niš sprovodi u saradnji sa Republikom Srbijom, na katastarskoj parceli br.3470/11 u površini od 815 m2, KO Niš Crveni Krst