56. sednica Gradskog veća – 06.04.2021.
55. sednica Gradskog veća – 05.04.2021.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji Grada Niša
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o centralizaciji javnih nabavki
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o podizanju i održavanju spomenika i spomen obeležja na teritoriji Grada Niša
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Turističke organizacije Niš
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove Dečije odmaralište „Divljana“ Niš za 2021. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom Apotekarske ustanove Niš za 2021. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o ispravci tehničke greške u Planu generalne regulacije područja GO Pantelej – druga faza
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Niš o otuđenju stanova izgrađenih u Ul.Majakovskog u Nišu br.10A (L7), 8B (L8) i 8A (L9)
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prestanku prava korišćenja Ustanovi za fizičku kulturu Sportski centar „Čair“ Niš, ul. IX brigade br. 10, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša koje je ustanovi preneto rešenjem Skupštine Grada Niša br.06-114/2016-11-02 od 3.3.2016. godine, i to na sledećoj nepokretnosti – ostale zgrade, u površini od 796 m2, postojeće na kp.br. 3345/8 KO Niš-Ćele Kula i upisane u list nepokretnosti br. 5927 KO Niš-Ćele Kula pod rednim brojem 2
 12. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.
 • Javno preduzeće za stambene usluge ”Nišstan” Niš
 1. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
 • Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
 • Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
 1. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine
 • Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
 • Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
 1. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine
  • JKP „Mediana“ Niš;
  • JKP „Naissus“ Niš;
  • JKP „Gorica“ Niš;
  • JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
  • JKP „Tržnica“ Niš;
  • JKP „Gradska toplana“ Niš;
  • JKP „Parking servis“ Niš;
  • JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
  • JP Direkcija za izgradnju Grada Niša

   

 2. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2020. – 31.12.2020. godine
  • JKP „Mediana“ Niš;
  • JKP „Naissus“ Niš;
  • JKP „Gorica“ Niš;
  • JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
  • JKP „Tržnica“ Niš;
  • JKP „Gradska toplana“ Niš;
  • JKP „Parking servis“ Niš;
  • JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
  • JP Direkcija za izgradnju Grada Niša

   

 3. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada dežurne službe za 2021. godinu
 4. Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređivanja i održavanja gradskih grobalja u upotrebi za 2021. godinu
 5. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javnog osvetljenja sa cenovnikom za 2021. godinu
 6. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja saobraćajne infrastrukture i putne galanterije sa cenovnikom za 2021. godinu
 7. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja urbanog i dečijeg mobilijara za 2021. godinu
 8. Rešenje o davanju saglasnosti na Program odlaganja komunalnog otpada za 2021. godinu
 9. Rešenje o davanju saglasnosti na Program uređenja i održavanja javnih zelenih površina za 2021. godinu
 10. Rešenje o davanju saglasnosti na Program održavanja javne higijene na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu
 11. Rešenje o davanju saglasnosti na Program obavljanja delatnosti zoohigijene za 2021. godinu
 12. Rešenje o davanju saglasnosti na Program sakupljanja komunalnog otpada i pranja tipskih posuda za 2021. godinu
 13. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Pantelej
 14. Rešenje kojim se odobrava se dodela 5 (pet) legitimacija za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša (I + II + III zona), koje će glasiti na Gradsku upravu za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, a koje će koristiti svi zaposleni na poslovima inspektora u ovoj Gradskoj upravi, prilikom odlaska na teren i povratka sa terena
 15. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-273/2016-09 od 18.07.2016. godine, kojim se privrednom subjektu DRAGAN MLADENOVIĆ PR, RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Daewoo Tacuma 1.6 SE“ sa evidencionim brojem 063
 16. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske upave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-52/2018-09 od 25.04.2018. godine, kojim se privrednom subjektu DRAGAN MLADENOVIĆ PR, RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Citroen Xsara SX 16V“ sa evidencionim brojem 942
 17. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske upave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-98/2018-09 od 21.05.2018. godine, kojim se privrednom subjektu DRAGAN MLADENOVIĆ PR, RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Mitsubishi Space Star Family“ sa evidencionim brojem 954
 18. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-104/2015-09 od 13.08.2015. godine, kojim se privrednom subjektu UDRUŽENJE ZANATLIJA I PREDUZETNIKA RADIO TAKSI “DUGA TAKSI” NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Nissan Almera Tino 1.8 Comfort“ sa evidencionim brojem 269
 19. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-51/2014-09 od 16.05.2014. godine, kojim se privrednom subjektu UDRUŽENJE ZANATLIJA I PREDUZETNIKA RADIO TAKSI “DUGA TAKSI” NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Hyundai Elantra“ sa evidencionim brojem 327
 20. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša-Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-47/2018-09 od 15.05.2018. godine, kojim se privrednom subjektu A.2M.3D. DOO odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Ford Focus“ sa evidencionim brojem 630

 
54. sednica Gradskog veća – 31.03.2021.

 1. Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za organe Grada i građanska stanja
 2. Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za finansije
 3. Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za građevinarstvo
 4. Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove
 5. Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti
 6. Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave za imovinu i održivi razvoj