53. sednica Gradskog veća – 29.03.2021.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji Grada Niša
 2. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu
 3. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš, kojom JKP „Gradska toplana“ Niš izražava spremnost da učestvuje u sredstvima zajma u programu „Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza 5“
 4. Rešenje o davanju saglasnosti na II Izmenu Projekta izgradnja stanova za stanovanje uz podršku u L7, L8 i L9 na lokaciji u ul. Majakovskog u Nišu
 5. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Niš o utvrđivanju visine mesečne zakupnine za stanove izgrađene u stambenim objektima u L5, L7, L8 i L9 na lokaciji u Nišu u Ul.Majakovskog
 6. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-44-2/2010-09 od 08.03.2010. godine, kojim se privrednom subjektu DŽOKER TAKSI DOO NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Seat Cordoba“ sa evidencionim brojem 494
 7. Rešenje kojim se ukida rešenje Gradske uprave grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-7/2018-09 od 30.01.2018. godine, kojim se privrednom subjektu LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane“ sa evidencionim brojem 910
 8. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-206/2015-09 od 16.10.2015. godine, kojim se privrednom subjektu LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane“ sa evidencionim brojem 640
 9. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-366/2016-09 od 28.11.2016. godine, kojim se privrednom subjektu LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane“ sa evidencionim brojem 782
 10. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-213/2015-09 od 19.11.2015. godine, kojim se privrednom subjektu LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane“ sa evidencionim brojem 671
 11. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-156/2015-09 od 08.09.2015. godine, kojim se privrednom subjektu LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane“ sa evidencionim brojem 604
 12. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-159/2015-09 od 09.09.2015. godine, kojim se privrednom subjektu LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault“ sa evidencionim brojem 607
 13. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-158/2015-09 od 09.09.2015. godine, kojim se privrednom subjektu LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane Karavan“ sa evidencionim brojem 608
 14. Rešenje kojim se ukida rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-247/2015-09 od 12.11.2015. godine, kojim se privrednom subjektu LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane“ sa evidencionim brojem 660
 15. Rešenje kojim se ukida rešenje rešenje Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-204/2016-09 od 24.05.2016. godine, kojim se privrednom subjektu ALEKSANDAR DESPOTOVIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Mitsubishi Space Star“ sa evidencionim brojem 73352. sednica Gradskog veća – 23.03.2021.

 1. Rešenje o pristupanju realizaciji projekta i usvajanju projektnog zadatka „Izgradnja Akva parka“51. sednica Gradskog veća – 22.03.2021.

 1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi za organe Grada i građanska stanja, Gradskoj upravi za finansije, Gradskoj upravi za građevinarstvo, Gradskoj upravi za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, Gradskoj upravi za društvene delatnosti, Gradskoj upravi za imovinu i održivi razvoj, Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, Pravobranilaštvu Grada Niša, Kancelariji zaštitnika građana, Budžetskoj inspekciji Grada Niša i Službi za internu reviziju organa i službi Grada Niša
 2. Rešenje o izmenama Rešenja o zaduženjima Zamenice gradonačelnice i članova Gradskog veća Grada Niša za određena područja iz nadležnosti Grada