53. седница Градског већа – 29.03.2021.

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији Града Ниша
 2. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша за 2021. годину
 3. Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш, којом ЈКП „Градска топлана“ Ниш изражава спремност да учествује у средствима зајма у програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза 5“
 4. Решење о давању сагласности на II Измену Пројекта изградња станова за становање уз подршку у Л7, Л8 и Л9 на локацији у ул. Мајаковског у Нишу
 5. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш о утврђивању висине месечне закупнине за станове изграђене у стамбеним објектима у Л5, Л7, Л8 и Л9 на локацији у Нишу у Ул.Мајаковског
 6. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-44-2/2010-09 од 08.03.2010. године, којим се привредном субјекту DŽOKER TAKSI DOO NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Seat Cordoba“ са евиденционим бројем 494
 7. Решење којим се укида решење Градске управе града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-7/2018-09 од 30.01.2018. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane“ са евиденционим бројем 910
 8. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-206/2015-09 од 16.10.2015. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane“ са евиденционим бројем 640
 9. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-366/2016-09 од 28.11.2016. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane“ са евиденционим бројем 782
 10. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-213/2015-09 од 19.11.2015. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane“ са евиденционим бројем 671
 11. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-156/2015-09 од 08.09.2015. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane“ са евиденционим бројем 604
 12. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-159/2015-09 од 09.09.2015. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault“ са евиденционим бројем 607
 13. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-158/2015-09 од 09.09.2015. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane Karavan“ са евиденционим бројем 608
 14. Решење којим се укида решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-247/2015-09 од 12.11.2015. године, којим се привредном субјекту LIFT TAXI DOO Niš-Pantelej одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane“ са евиденционим бројем 660
 15. Решење којим се укида решење решење Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-204/2016-09 од 24.05.2016. године, којим се привредном субјекту ALEKSANDAR DESPOTOVIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ PUTNIKA TAKSI AUTOMOBILOM NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Mitsubishi Space Star“ са евиденционим бројем 733

You may also like...