Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog jinteresa koje realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog jinteresa koje realizuju udruženja – organizacije  osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite...