Odluka Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš o cenama vode i odvođenja otpadnih voda

Odluka Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš o cenama vode i odvođenja otpadnih voda, broj 10368/1-1 od 26.03.2021. godine;

Obrazloženje promene cena vode i odvođenja otpadnih voda sa elementima za formiranje cene u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima; 

Mišljenje Savetodavnog tela, broj 10362/1 od 26.03.2021. godine.