Одлукa Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о ценама воде и одвођења отпадних вода

image_pdfimage_print

Одлукa Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о ценама воде и одвођења отпадних вода, број 10368/1-1 од 26.03.2021. године;

Образложење промене цена воде и одвођења отпадних вода са елементима за формирање цене у складу са Законом о комуналним делатностима; 

Мишљење Саветодавног тела, број 10362/1 од 26.03.2021. године.

You may also like...