50. sednica Gradskog veća – 16.3.21.

  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu društva za zaštitu od požara i pružanje ostalih uslužnih aktivnosti i podrške poslovanju „FULL PROTECT“ doo Beograd kao načinu namirenja ustupljenih javnih prihoda Grada Niša – poreza na zarade za period 01.01.-31.03.2015. godine sa obračunatom kamatom do 07.06.2017. godine