47. sednica Gradskog veća – 4.3.21.

  1. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš zaduži po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara – I partija
  2. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara – II partija
  3. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Naissus“ Niš, kreditno zaduži kod poslovnih banaka, u iznosu od 480.000,00 evra, sa rokom otplate od 60 meseci
  4. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Gorica“ Niš kreditno zaduži – dozvoljeni minus (overdraft) u iznosu do 10.000.000 dinara
  5. Zaključak o davanju saglasnosti da se Javno komunalno preduzeće „Tržnica“ Niš,  kreditno zaduži angažovanjem dozvoljenog prekoračenja po dinarskom tekućem računu-overdraft kredit  y iznosu od  30.000.000,00 dinara, za potrebe pokrića dozvoljenog minusa i obezbeđenja tekuće likvidnosti preduzeća,  u vremenskom periodu od 12 (dvanaest) meseci od dana zaključenja ugovora