1

Четврте измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Медијана – парцијалне измене

Четврте измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Медијана – парцијалне измене
Рани јавни увид у План генералне регулације насеља Берчинац, на подручју Градске општине Црвени Крст

Рани јавни увид у План генералне регулације насеља Берчинац, на подручју Градске општине Црвени Крст(Документација)
Коначна ранг листа бодовања за личне пратиоце- конкурс 2021

Коначна ранг листа бодовања за личне пратиоце- конкурс 2021
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИЉКОВАЦ И ЛОКАЛИТЕТА ВИДРИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИЉКОВАЦ И ЛОКАЛИТЕТА ВИДРИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ(документација)
НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГОРЊА ТРНАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГОРЊА ТРНАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ (Документација)
Одлука Надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш број 03-636/2 од 10.02.2021. год.

Одлука Надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш број 03-636/2 од 10.02.2021. год. са oбразложењем и прилозима
Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2021. години

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2021. години

Konkurs-2021.pdf

Образац-1а-Буџет-пројекта-23.xls

Образац-2-Финансијски-извештај-23.xlsx

Образац-1-Пријава-за-пројектно-суфинансирање-из-области-јавног-информисања-26.docx

Образац-2-Наративни-извештај-25.docx
Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења из области борачко-инвалидске заштите на територији Града Ниша у 2021.години

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења из области борачко-инвалидске заштите на територији Града Ниша у 2021.години

 

 1. конкурс
 2. Ближа мерила Комисије
 3. Прилог 1
 4. Анекс 1
 5. Прилог 2
 6. Прилог 3
 7. Упутство за попуњавање прилога 3
 8. Прилог 4
 9. Прилог 5
 10. Прилог6
 11. Прилог 7
 12. Смернице

 
Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2021.години

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2021.години

Smernice-za-podnosioce-programa-1-to.doc

Prilog-1-Obrazac-za-pisanje-programa-1-1.doc

Prilog-2-Obrazac-budzeta-programa-1-1.xls

Prilog 3-Obrazac mesecnog plana аktivnosti-2021.xls

Prilog-4-Izvrsni-pregled-programa-1-1.doc

Prilog-5-Narativni-budzet-programa-1-1.doc

Prilog-6-Uputstvo-za-pisanje-programa-1-1.doc

Prilog-7-Uputstvo-za-sastavljanje-budzeta-1-1.doc

Uputstvo-za-popunjavanje-Priloga-3-1.doc

ANEKS-1-Izjava-podnosioca-prijave-na-Konkurs-2021-1.doc

JAVNI-POZIV.doc

bliza-merila-komisija.doc

 

 
44. седница – 5.2.2021.

 1. Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2021. годину