Četvrte izmene i dopune Plana generalne regulacije područja GO Medijana – parcijalne izmene

Četvrte izmene i dopune Plana generalne regulacije područja GO Medijana – parcijalne izmene
Rani javni uvid u Plan generalne regulacije naselja Berčinac, na području Gradske opštine Crveni Krst

Rani javni uvid u Plan generalne regulacije naselja Berčinac, na području Gradske opštine Crveni Krst(Dokumentacija)
Konačna rang lista bodovanja za lične pratioce- konkurs 2021

Konačna rang lista bodovanja za lične pratioce- konkurs 2021
NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA MILJKOVAC I LOKALITETA VIDRIŠTE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST

NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE NASELJA MILJKOVAC I LOKALITETA VIDRIŠTE NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST(dokumentacija)
NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA GORNJA TRNAVA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST

NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA GORNJA TRNAVA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST (Dokumentacija)
Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 03-636/2 od 10.02.2021. god.

Odluka Nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 03-636/2 od 10.02.2021. god. sa obrazloženjem i prilozima
Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2021. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2021. godini

Konkurs-2021.pdf

Obrazac-1a-Budžet-projekta-23.xls

Obrazac-2-Finansijski-izveštaj-23.xlsx

Obrazac-1-Prijava-za-projektno-sufinansiranje-iz-oblasti-javnog-informisanja-26.docx

Obrazac-2-Narativni-izveštaj-25.docx
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

 

 1. konkurs
 2. Bliža merila Komisije
 3. Prilog 1
 4. Aneks 1
 5. Prilog 2
 6. Prilog 3
 7. Uputstvo za popunjavanje priloga 3
 8. Prilog 4
 9. Prilog 5
 10. Prilog6
 11. Prilog 7
 12. Smernice

 
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

Smernice-za-podnosioce-programa-1-to.doc

Prilog-1-Obrazac-za-pisanje-programa-1-1.doc

Prilog-2-Obrazac-budzeta-programa-1-1.xls

Prilog 3-Obrazac mesecnog plana aktivnosti-2021.xls

Prilog-4-Izvrsni-pregled-programa-1-1.doc

Prilog-5-Narativni-budzet-programa-1-1.doc

Prilog-6-Uputstvo-za-pisanje-programa-1-1.doc

Prilog-7-Uputstvo-za-sastavljanje-budzeta-1-1.doc

Uputstvo-za-popunjavanje-Priloga-3-1.doc

ANEKS-1-Izjava-podnosioca-prijave-na-Konkurs-2021-1.doc

JAVNI-POZIV.doc

bliza-merila-komisija.doc

 

 
44. sednica – 5.2.2021.

 1. Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji Grada Niša za vode II reda za 2021. godinu