Одлука Надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш број 03-636/2 од 10.02.2021. год.

Одлука Надзорног одбора ЈКП“Градска топлана“Ниш број 03-636/2 од 10.02.2021. год. са oбразложењем и прилозима