Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2021.godini

Smernice-za-podnosioce-programa-1-to.doc

Prilog-1-Obrazac-za-pisanje-programa-1-1.doc

Prilog-2-Obrazac-budzeta-programa-1-1.xls

Prilog 3-Obrazac mesecnog plana aktivnosti-2021.xls

Prilog-4-Izvrsni-pregled-programa-1-1.doc

Prilog-5-Narativni-budzet-programa-1-1.doc

Prilog-6-Uputstvo-za-pisanje-programa-1-1.doc

Prilog-7-Uputstvo-za-sastavljanje-budzeta-1-1.doc

Uputstvo-za-popunjavanje-Priloga-3-1.doc

ANEKS-1-Izjava-podnosioca-prijave-na-Konkurs-2021-1.doc

JAVNI-POZIV.doc

bliza-merila-komisija.doc