Табелe бодовања за личне пратиоце и за персоналне асистенте-конкурс 2021

Табела бодовања за личне пратиоце-конкурс 2021(.doc) Табела бодовања за персоналне асистенте-конкурс 2021(.doc)