41. sednica GV – 25 01 2021

  1. Rešenje o dodeli nagrade najboljim studentima  fakulteta Univerziteta u Nišu za 2020. godinu, za postignut uspeh u toku studija i diplomiranim studentima fakulteta Univerziteta u Nišu, koji su diplomirali sa prosečnom ocenom 10 u 2020. godini