37. седница Градског већа града Ниша– 12.01.2021.

image_pdfimage_print
  1. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за органе Града и грађанска стања
  2. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за финансије
  3. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за грађевинарство
  4. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове
  5. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за друштвене делатности
  6. Решење о постављењу вршиоца дужности заменика начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
  7. Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности начелника Службе за послове Градоначелника због поднете оставке

You may also like...