34. седница Градског већа града Ниша– 25.12.2020.

image_pdfimage_print
 1. Решење о утврђивању Предлога програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре за 2021. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за стамбене услуге “Нишстан” Ниш за 2021. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2021.годину
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2021. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2021. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Наиссус“ Ниш за 2021. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Горица“ Ниш за 2021. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш за 2021. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Тржница“ Ниш за 2021. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Градска топлана“ Ниш за 2021. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП “Паркинг-сервис“- Ниш за 2021. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш за 2021. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 2021. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Нишког симфонијског оркестра за 2021. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш за 2021. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2021.годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Народног музеја за 2021. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Дечијег културног центра Ниш за 2021. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на План и програм рада Народнoг позоришта Ниш за 2021. годину
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Позоришта лутака Ниш за 2021. годину
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада установе Нишки културни центар за 2021. годину
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Ниш за 202 годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Јавне предшколске установе “Пчелица” Ниш за радну 2019/2020 годину
 24. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Јавне предшколске установе “Пчелица” Ниш за радну 2020/2021 годину
 25. Друга измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2020. годину
 26. Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП ”Градска топлана” Ниш којом се утврђује варијабилни део цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
 27. Решење о давању сагласности на Oдлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о одређивању фиксног дела цене снабдевања топлотном енергијом за крајње купце код којих је извршена обустава испоруке топлотне енергије
 28. Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2020. годину
 29. Закључак о давању сагласности да Град Ниш закључи са ЈКП „Медиана“ Ниш анекс III Споразума о регулисању међусобних права и обавеза
 30. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавно комуналном предузећу за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
 31. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
 32. Решење о давању сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине Нишка Бања

You may also like...