32. sednica Gradskog veća grada Niša– 22.12.2020.

image_pdfimage_print
  1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Berčinac, na području Gradske opštine Crveni Krst
  2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije naselja Kravlje, na području Gradske opštine Crveni Krst
  3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije naselja Sečanica, na području Gradske opštine Crveni Krst
  4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o otpisu potraživanja dospelih na dan 31. decembar 2017. godine uključujući i pripadajuću kamatu do 06. jula 2018. godine i konverziji potraživanja dospelih na dan 31.12.2016. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Niša u trajni ulog u kapitalu privrednog društva preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović – PIM“ AD iz Beograda
  5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Plana i programa rada Narodnog pozorišta Niš za 2020. godinu
  6. Poslovnik o izmeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Niša
  7. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade „Stevan Sremac“
  8. Rešenje o prestanku funkcije načelnika Službe za poslove Gradskog veća
  9. Rešenje o prestanku rada na položaju zamenika načelnika Gradske uprave Grada Niša

Možda Vas zanima i sledeće...