29. седница ГВ – 15.12.2020.

1.Решење о утврђивању Предлога одлуке о регулисању плаћања закупнине закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине Град Ниш односно на коме Град Ниш има посебна својинска овлашћења, а који користе за обављање угоститељске делатности, за период јануар – април 2021. године и закупца „Нишвилле фондација“ за локал у Тврђави „Нишвил џез музеј“ за период јануар – децембар 2021. годину
2.    Решење о утврђивању Предлога решења којим се  дају на коришћење на неодређено време и без накнаде, ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул.Благоја Паровића бр.3, непокретности у јавној својини Града Ниша, објекат бр. 46   – котларница и  објекат бр. 47 – трафостаница , које се налазе на катастарској парцели број 3641/1 КО Ниш-Ћеле Кула у ул. Булевар др Зорана Ђинђића у Нишу