1

27. седница ГВ – 11.12.2020.

1.Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину

2.    Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из Буџета Града Ниша градским општинама у 2021. години
3.    Решење о утврђивању Предлога кадровског плана Градских управа града Ниша, Канцеларије за локални економски развој, Правобранилаштва града Ниша, Канцеларије заштитника грађана, Буџетске инспекције града Ниша, Службе за интерну ревизију органа и служби града Ниша и Кабинета градоначелника за 2021. годину
4.    Решење о утврђивању Предлога одлуке о организацији градских управа Града Ниша
5.    Решење о утврђивању Предлога одлуке о Канцеларији за локални економски развој