25 sednica Gradskog veća – 03 12 2020

Zaključak kojim se preporučuje JKP „Gradska toplana“ Niš da Ustanovi Dečije odmaralište „Divljana“ da pozajmicu u mazutu u količini do 60 tona