1

21. седница Градског већа – 26.11.2020

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Медијана
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Других измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј- прва фаза
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Других измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј- друга фаза
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Пантелеј- трећа фаза- запад
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Нишка Бања- друга фаза
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Четвртих измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст- прва фаза
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Црвени Крст- четврта фаза- југ
 9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Шестих измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Палилула- прва фаза
 10. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Других измена и допуна Плана генералне регулације подручја градске општине Палилула- друга фаза
 11. Решење о утврђивању Предлога решења којим се даје на коришћење ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Благоја Паровића бр.3, непокретност у јавној својини Града Ниша, помоћна зграда-котларница површине 213м2, постојећа на катастарској парцели број 4409 КО Ниш-Пантелеј у ул. Књажевачкој у Нишу