19. sednica Gradskog veća – 25.11.2020

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Niša za 2020. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2020. godini
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o regulisanju duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Niš, odnosno na kome Grad Niš ima posebna svojinska ovlašćenja za period april, maj i jun 2020. godine
 4. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar-septembar 2020. godine
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Četvrtih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Medijana – parcijalne izmene
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o naknadi troškova Opštini Doljevac u cilju sprovođenja Odluke o davanju saglasnosti na priključenje na javni vodovovod Grada Niša i vodosnabdevanje naseljenih mesta Knežice, Perutine, Ćurline i Belotinca
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji Grada Niša
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Niša
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju visine naknade za obavljanje poslova objedinjene naplate za komunalno stambene usluge koje plaćaju javna i javno komunalna preduzeća
 11. Rešenje o upućivanju Predloga odluke o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Niša
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Statuta Centra za pružanje usluga socijalne zaštite „Mara“ Niš
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Čair“ za period: 01.01.-31.12.2019. godine
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada sa Finansijskim planom  Apotekarske ustanove Niš za 2020. godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP za stambene usluge “Nišstan” Niš  za  2020. godinu
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš za 2020. godinu
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti  na Izmene i dopune Plana i programa rada Narodnog pozorišta Niš za 2020. godinu
 19. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa nagrade „Branko Miljković“
 20. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta „Izgradnja i rekonstrukcija Termi Kulište u Niškoj Banji“
 21. Rešenje o učešću u realizaciji projekta „Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou“
 22. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine naknade za priključak na toplovodnu mrežu JKP „Gradska toplana“ Niš
 23. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš
 24. Rešenje o dopuni rešenja Gradskog veća Grada Niša o dodeli nagrada  studentima fakulteta Univerziteta u Nišu
 25. Zaključak kojim se preporučuje se Nadzornom odboru JKP „Mediana“ Niš da odloži naplatu svog potraživanja nastalog po osnovu novčane pozajmice JKP „Tržnica“ Niš, tako što će omogućiti JKP „Tržnica“ Niš otplatu duga u 4 (četiri) jednake mesečne rate, počev od 01.02.2021. godine
 26. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Objedinjena naplata“ Niš i JKP „Naissus“ Niš da započnu postupak preuzimanja poslova naplate isporučene vode i usluge kanalizacije, korisnicima individualnim domaćinstvima, tako da JKP „Objedinjena naplata“ Niš fakturisanje računa navedenim korisnicima započne od 01.01.2021. godine.
 27. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Parking-servis“-Niš odobri kreditno zaduženje po osnovu dugoročnog-investicionog kredita u iznosu od 15.000.000  dinara, sa rokom otplate od 36 meseci od dana zaključenja ugovora
 28. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš  zaduži po investicionom kreditu za nabavku opreme, u iznosu od 328.600,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS         

 

Možda Vas zanima i sledeće...