18. sednica GV – 24.11.2020.

Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja  Osnovnoj školi „Dositej Obradović“  Niš, ul. Kraljevića Marka 13a, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez...