18. седница ГВ – 24.11.2020.

  1. Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења  Основној школи „Доситеј Обрадовић“  Ниш, ул. Краљевића Марка 13а, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде
  2. Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења  Основној школи „Бубањски хероји“  Ниш, ул. Бубањских хероја бр. 1, на непокретностима у јавној својини Града Ниша, на неодређено време и без накнаде