image_pdfimage_print
Na osnovu člana 72 Poslovnika Skupštine Grada Niša (”Službeni list Grada Niša”, broj 6/2017 – prečišćen tekst),
 
SAZIVAM
7. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NIŠA
SEDNICA ĆE SE ODRŽATI 30.11.2020GODINE (ponedeljak)
SA POČETKOM U 09,00 SATI
 
Za 7. sednicu Skupštine Grada Niša predlažem sledeći:
 
D N E V N I  R E D
 
  1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 6. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA
 
  1. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA OSNOVNOJ ŠKOLI „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ NIŠ, UL. KRALJEVIĆA MARKA 13A, NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA, NA NEODREĐENO VREME I BEZ NAKNADE
 
  1. PREDLOG REŠENJA O PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA OSNOVNOJ ŠKOLI „BUBANJSKI HEROJI“ NIŠ, UL. BUBANJSKIH HEROJA BR. 1, NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA, NA NEODREĐENO VREME I BEZ NAKNADE
 
4.    ODBORNIČKA PITANJA I INICIJATIVE
 
            Sednica će se održati u sali Oficirskog doma, Ulica mladih 28a.
Molim Vas da sednici OBAVEZNO prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon: 504-422 ili adresu skupstinagrada@gu.ni.rs.  
 
   Predsednik
                                                                                                                       
                                                                                                                        Boban Džun

Možda Vas zanima i sledeće...