17. седница Градског већа – 13.11.2020.

  1. Решењe о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП ”Градска топлана” Ниш о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом