1

14 седница ГВ – 28.10.2020.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Горица”  Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
 3. Решење о утврђивању Предлога решења o давању на коришћење ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш, ул. Светозара Марковића број 27, на неодређено време и без накнаде – гаража у површини од 1581м2 која се налази у згради бр. 1, улаз бр. 1А у Тржном центру „Амбасадор“ у ул. Страхињића Бана бр. 3

 

 

 
13 седница ГВ – 27.10.2020.

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Oдлуке о оснивању Народне библиотеке “Стеван Сремац” Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта Ниш 
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Нишког симфонијског оркестра
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Позoришта лутака Ниш
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног музеја Ниш
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дечијег културног центра Ниш
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе  Нишки културни центар
 9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Галерије савремене ликовне уметности Ниш
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о престанку права коришћења Основној школи „Мирослав Антић“ са пословним седиштем у Нишу, ул. Књажевачка бр. 156, на непокретностима на којима је у листу непокретности бр. 3081 КО Ниш-Пантелеј уписано право јавне својине Града Ниша, на неодређено време и без накнаде