14 sednica GV – 28.10.2020.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Gorica”  Niš
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju na korišćenje JKP „Parking servis“ Niš, ul. Svetozara Markovića broj 27, na neodređeno vreme i bez naknade – garaža u površini od 1581m2 koja se nalazi u zgradi br. 1, ulaz br. 1A u Tržnom centru „Ambasador“ u ul. Strahinjića Bana br. 3

 

 

 
13 sednica GV – 27.10.2020.

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke “Stevan Sremac” Niš
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog pozorišta Niš 
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Istorijskog arhiva Niš
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Niškog simfonijskog orkestra
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Pozorišta lutaka Niš
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog muzeja Niš
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Dečijeg kulturnog centra Niš
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove  Niški kulturni centar
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Galerije savremene likovne umetnosti Niš
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prestanku prava korišćenja Osnovnoj školi „Miroslav Antić“ sa poslovnim sedištem u Nišu, ul. Knjaževačka br. 156, na nepokretnostima na kojima je u listu nepokretnosti br. 3081 KO Niš-Pantelej upisano pravo javne svojine Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade