1

13 седница ГВ – 27.10.2020.

  1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Oдлуке о оснивању Народне библиотеке “Стеван Сремац” Ниш
  2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта Ниш 
  3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Историјског архива Ниш
  4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Нишког симфонијског оркестра
  5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Позoришта лутака Ниш
  6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног музеја Ниш
  7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Дечијег културног центра Ниш
  8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе  Нишки културни центар
  9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Галерије савремене ликовне уметности Ниш
  10. Решење о утврђивању Предлога решења о престанку права коришћења Основној школи „Мирослав Антић“ са пословним седиштем у Нишу, ул. Књажевачка бр. 156, на непокретностима на којима је у листу непокретности бр. 3081 КО Ниш-Пантелеј уписано право јавне својине Града Ниша, на неодређено време и без накнаде