11. sednica GV – 23.10.2020.

Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o davanju saglasnosti na konačni nacrt ugovora o javno privatnom-partnerstvu za vršenje usluga zamene, rekonstrukcije i održavanja dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Niša...