1

Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама у оквиру израде Плана развоја Града Ниша за период 2021. – 2027. године

Јавни позив

Анекс 1 – Пријавни формулар

Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима

Бодовна листа