Обавештење да ће се 19.10. до 24.10.2020. год. обавити III третман дезинсекције пословних просторија града Ниша

Обавештење да ће се 19.10. до 24.10.2020. год. обавити III третман дезинсекције пословних просторија града Ниша
Обавештење да ће се 23.10.2020. год. обавити V третман дезинсекције централне кухиње Младост

Обавештење да ће се 23.10.2020. год. обавити V третман дезинсекције централне кухиње Младост