Захтев за одобрење цене топлотне енергије и Одлукa Надзорног одбора ЈКП “Градска Топлана”Ниш