Obaveštenje da će se od 12.10. do 16.10.2020. god. obaviti IV tretman dezinsekcije preostalih objekata škola i IV tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

Obaveštenje da će se od 12.10. do 16.10.2020. god. obaviti IV tretman dezinsekcije preostalih objekata škola i IV tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola