Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2021. godinu

Obaveštenje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2021. godinu

– Obrazac 1- za domaća takmičenja;

– Obrazac 2- za evropska klubska takmičenja;

– Obrazac 4- za gradske manifestacije;

– Izjava o dostavnjenoj dokumentaciji;

– Izjava o partnerstvu;

– Potvrda granskog saveza.