АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 31.12.2018. ГОДИНЕ

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 31.12.2018. ГОДИНЕ
Обавештење да ће се у периоду 01.10 и 02.10.2020. године обавити четврти третман дезинсекције у објектима ПУ Пчелица и четврти третман крпеља у двориштима вртића у 2020. години

Обавештење да ће се у периоду 01.10 и 02.10.2020. године обавити четврти третман дезинсекције у објектима ПУ Пчелица и четврти третман крпеља у двориштима вртића у 2020. години
6. седница ГВ – 28.09.2020.

 

 1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања Јавне предшколске установе “Пчелица” Ниш за 2020. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Финансијског извештаја о пословању Jaвне предшколске установе „Пчелица“ Ниш за период 1.1-31.12.2019. године
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Историјског архива Ниш за 2019. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног музеја Ниш за 2019. годину
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Установе Нишки културни центар за 2019. годину
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Нишког симфонијског оркестра за 2019. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Галерије савремене ликовне уметности Ниш за 2019. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Народног позоришта Ниш за 2019. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Позоришта Лутака Ниш за 2019. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским пословањем за 2019. годину Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду установе са финансијским извештајем за 2019. годину Дечијег културног центра Ниш
 13. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
  1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
  2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 14. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године
  1. ЈП Завод за урбанизам Ниш
  2. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш
 15. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године
  1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
  2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 16. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године
  1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
  2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 17. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
  1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
  2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  3. ЈКП „Горица“ Ниш;
  4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
  6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 18. Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године
  1. Јавно комунално предузеће „Медиана“ Ниш
  2. Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
  3. Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш
  4. Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш
  5. Јавно комунално предузеће „Тржница“ Ниш
  6. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш
  7. Јавно комунално предузеће „Паркинг-сервис“ Ниш
  8. Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш
  9. Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша
 19. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године
  1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
  2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  3. ЈКП „Горица“ Ниш;
  4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
  6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 20. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године
  1. ЈКП „Медиана“ Ниш;
  2. ЈКП „Наиссус“ Ниш;
  3. ЈКП „Горица“ Ниш;
  4. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;
  5. ЈКП „Тржница“ Ниш;
  6. ЈКП „Градска топлана“ Ниш;
  7. ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;
  8. ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;
  9. ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш
 22. Решење о именовању председника и чланова Привредно – економског савета
 23. Закључак којим се препоручује ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш да у периоду од од 01.10.2020. до 31.12.2020. године, омогући лицима у статусу социјалне потребе која имају неизмирене обавезе за пружене услуге, према евиденцији система ЈКП „Обједињена наплата“ и налазе се у евиденцији Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш (имаоци су решења о материјалном обезбеђењу или социјалне карте), да закључе уговор о признању дуга и отплати истог на ратеОбавештење да ће се 02.10 и 03.10.2020. године обавити пети третман крпеља на територији града Ниша

Обавештење да ће се 02.10 и 03.10.2020. године обавити пети третман крпеља на територији града Ниша
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА БОБАН ЏУНИЋ ГОСТ ЕМИСИЈЕ „ОТВОРЕНА ВРАТА“ РТВ БЕЛАМИ

 

Председник Скупштине града  Бобан Џунић гостовао је у емисији ,,Отворена врата“ РТВ Белами

Говорио је о функционисању градског парламента, распореду мандата и сарадњи  између законодавне и извршне власти, сарадњи са свим одборничким групама али и о плановима за унапређење и модернизовање рада локалног парламента, на задовољство суграђана који су указали поверење својим представницима у Скупштини Града Ниша.

 

 
5. седница ГВ – 23.09.2020. године

 1. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2020. године
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама одлуке о приступању изради Плана развоја Града Ниша за период од 2021.-2027. године
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о Туристичкој организацији Ниш
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Апотекарске установе Ниш
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш о измени Пијачног реда за мешовите пијаце
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању Туристичке организације  Ниш за 2019. годину и Завршни рачун са финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за период 01.01.2019.-31.12.2019. године
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2019. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЗУ Апотеке Ниш по завршном рачуну за 2019. годину са Извештајем о извршењу плана рада и финансијског плана за 2019. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о извршењу плана рада за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године Дома здравља Ниш и Извештаја о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2019. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2019. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2019. годину Завода за здравствену заштиту радника Ниш
 13. Измена програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2020. годину
 14. Решење o давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2020. годину
 15. Решење o давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 16. Решење о укидању решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-147/2016-09 од 17.05.2016. године, којим се привредном субјекту ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ИКАБИС ГОЛД ДОО НИШ-МЕДИАНА одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Fabia“ са евиденционим бројем 729
 17. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата  за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,  број 313-161/2017-09 од 09.08.2017. године, којим се привредном субјекту LJILJANA KOSTIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA LIKI PROFI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Ford Focus Karavan“ са евиденционим бројем 864
 18. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша -Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-81/2018-09 од 27.04.2018. године, којим се привредном субјекту Privredno društvo za taksi prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „OPEL ZAFIRA-A“ са евиденционим бројем 947  
 19. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-16/2018-09 од 07.03.2018. године, којим се привредном субјекту Privredno društvo za taksi prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane Scenic“ са евиденционим бројем 921
 20. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша -Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-268/2018-09 од 09.01.2019. године, којим се привредном субјекту ИВАН АРСЕНИЈЕВИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 765Обавештење да ће се од 28.09-30.09.2020. год. обавити шести ларвицидни третман комараца на територији града Ниша у 2020. години

Обавештење да ће се од 28.09-30.09.2020. год. обавити шести ларвицидни третман комараца на територији града Ниша у 2020. години
Напредак можемо постићи само марљивим и упорним радом

Председник Скупштине Града Ниша, Бобан Џунић, у емисији „Са Аном у 13“ на тв Belle Amie истакао је да ће се залагати за синергију са извршном влашћу и грађанима. Синергија законодавне и извршне власти је приоритет, као и отвореност за све предлоге и иницијативе грађана. Нагласио је да ће постојати континуитет у развоју града и да ће се решавати проблеми који до сада нису решени, а напредак се може постићи само марљивим и упорним радом.

Скупштина Града ће функционисати на демократски начин  и биће отворена за све конструктивне предлоге јер је примарни  циљ добробит града и државе. „Грађани верују председнику Александру Вучићу и нама. Својим гласовима дали су нам велику подршку, али и велику обавезу коју треба да испунимо.“

Председник Џунић истакао је да је учешће грађана у одлучивању веома важно за функционисање града. Формирањем месних заједница унапређен је процес и омогућено је грађанима да учествују у процесу решавања проблема у својим срединама. Најавио је да ће локална власт и даље бити отворена за грађане као и до сада, али ће се трудити да институције и службе функционишу много ефикасније.

„Уколико све службе буду радиле ефикасно мањи број грађана ће тражити пријем и ми ћемо се за то залагати“ истакао је председник.

Емисију можете погледати овде:
Обавештење угоститељима који имају категорисани и некатегорисани смештај

Обавештење угоститељима који имају категорисани и некатегорисани смештај

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-za-sajt-Grada-Niša.pdf
OДРЖАНА  ДРУГА СЕДНИЦА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА

Данас је у Скупштини Града Ниша Одбор за административна питања одржао своју другу седницу. Разматрана су и донета решења која  регулишу  административна питања из области  права  и дужности из радно-правних односа  изабраних, постављених и именованих лица.