6. sednica GV – 28.09.2020.

image_pdfimage_print

 

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Niš
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja Javne predškolske ustanove “Pčelica” Niš za 2020. godinu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju Javne predškolske ustanove „Pčelica“ Niš za period 1.1-31.12.2019. godine
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Niš za 2019. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Narodnog muzeja Niš za 2019. godinu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Ustanove Niški kulturni centar za 2019. godinu
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Niškog simfonijskog orkestra za 2019. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Galerije savremene likovne umetnosti Niš za 2019. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Narodnog pozorišta Niš za 2019. godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Pozorišta Lutaka Niš za 2019. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim poslovanjem za 2019. godinu Narodne biblioteke „Stevan Sremac“ Niš
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu ustanove sa finansijskim izveštajem za 2019. godinu Dečijeg kulturnog centra Niš
 13. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
  1. Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
  2. Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
 14. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine
  1. JP Zavod za urbanizam Niš
  2. JP „Gradska stambena agencija“ Niš
 15. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine
  1. Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
  2. Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
 16. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
  1. Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
  2. Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
 17. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
  1. JKP „Mediana“ Niš;
  2. JKP „Naissus“ Niš;
  3. JKP „Gorica“ Niš;
  4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
  5. JKP „Tržnica“ Niš;
  6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
  7. JKP „Parking servis“ Niš;
  8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
  9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
 18. Analiza poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Niš za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine
  1. Javno komunalno preduzeće „Mediana“ Niš
  2. Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš
  3. Javno komunalno preduzeće „Gorica“ Niš
  4. Javno komunalno preduzeće za objedinjenu naplatu komunalnih, stambenih i drugih usluga i naknada Niš
  5. Javno komunalno preduzeće „Tržnica“ Niš
  6. Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Niš
  7. Javno komunalno preduzeće „Parking-servis“ Niš
  8. Javno komunalno preduzeće Direkcija za javni prevoz grada Niša Niš
  9. Javno preduzeće Direkcija za izgradnju grada Niša
 19. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine
  1. JKP „Mediana“ Niš;
  2. JKP „Naissus“ Niš;
  3. JKP „Gorica“ Niš;
  4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
  5. JKP „Tržnica“ Niš;
  6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
  7. JKP „Parking servis“ Niš;
  8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
  9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
 20. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine
  1. JKP „Mediana“ Niš;
  2. JKP „Naissus“ Niš;
  3. JKP „Gorica“ Niš;
  4. JKP „Objedinjena naplata“ Niš;
  5. JKP „Tržnica“ Niš;
  6. JKP „Gradska toplana“ Niš;
  7. JKP „Parking servis“ Niš;
  8. JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš;
  9. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša.
 21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš
 22. Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privredno – ekonomskog saveta
 23. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Objedinjena naplata“ Niš da u periodu od od 01.10.2020. do 31.12.2020. godine, omogući licima u statusu socijalne potrebe koja imaju neizmirene obaveze za pružene usluge, prema evidenciji sistema JKP „Objedinjena naplata“ i nalaze se u evidenciji Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš (imaoci su rešenja o materijalnom obezbeđenju ili socijalne karte), da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati istog na rate

Možda Vas zanima i sledeće...