1

5. седница ГВ – 23.09.2020. године

 1. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2020. године
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама одлуке о приступању изради Плана развоја Града Ниша за период од 2021.-2027. године
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о Туристичкој организацији Ниш
 4. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Апотекарске установе Ниш
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за пијачне услуге „Тржница“ Ниш о измени Пијачног реда за мешовите пијаце
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи извештај о пословању Туристичке организације  Ниш за 2019. годину и Завршни рачун са финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за период 01.01.2019.-31.12.2019. године
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш за 2019. годину
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЗУ Апотеке Ниш по завршном рачуну за 2019. годину са Извештајем о извршењу плана рада и финансијског плана за 2019. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о извршењу плана рада за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године Дома здравља Ниш и Извештаја о финансијско-материјалном пословању Дома здравља Ниш за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2019. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2019. годину Завода за здравствену заштиту студената Ниш
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду и пословању за 2019. годину Завода за здравствену заштиту радника Ниш
 13. Измена програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2020. годину
 14. Решење o давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда за 2020. годину
 15. Решење o давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 16. Решење о укидању решења Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-147/2016-09 од 17.05.2016. године, којим се привредном субјекту ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ИКАБИС ГОЛД ДОО НИШ-МЕДИАНА одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda Fabia“ са евиденционим бројем 729
 17. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата  за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,  број 313-161/2017-09 од 09.08.2017. године, којим се привредном субјекту LJILJANA KOSTIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA LIKI PROFI NIŠ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Ford Focus Karavan“ са евиденционим бројем 864
 18. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша -Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-81/2018-09 од 27.04.2018. године, којим се привредном субјекту Privredno društvo za taksi prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „OPEL ZAFIRA-A“ са евиденционим бројем 947  
 19. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-16/2018-09 од 07.03.2018. године, којим се привредном субјекту Privredno društvo za taksi prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Renault Megane Scenic“ са евиденционим бројем 921
 20. Решење о укидању решења Градске управе Града Ниша -Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај број 313-268/2018-09 од 09.01.2019. године, којим се привредном субјекту ИВАН АРСЕНИЈЕВИЋ ПР ТАКСИ ПРЕВОЗ НИШ одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Toyota Prius“ са евиденционим бројем 765