5. sednica GV – 23.09.2020. godine

image_pdfimage_print
 1. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar-jun 2020. godine
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama odluke o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Niša za period od 2021.-2027. godine
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o Turističkoj organizaciji Niš
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Niš
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge „Tržnica“ Niš o izmeni Pijačnog reda za mešovite pijace
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o poslovanju Turističke organizacije  Niš za 2019. godinu i Završni račun sa finansijskim izveštajem o ostvarenim prihodima i rashodima Turističke organizacije Niš za period 01.01.2019.-31.12.2019. godine
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu Niš za 2019. godinu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju ZU Apoteke Niš po završnom računu za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenju plana rada i finansijskog plana za 2019. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o izvršenju plana rada za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine Doma zdravlja Niš i Izveštaja o finansijsko-materijalnom poslovanju Doma zdravlja Niš za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš za 2019. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2019. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Niš
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju za 2019. godinu Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Niš
 13. Izmena programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Niš za 2020. godinu
 14. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva koji nisu deo državnog puta I i II reda za 2020. godinu
 15. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš
 16. Rešenje o ukidanju rešenja Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-147/2016-09 od 17.05.2016. godine, kojim se privrednom subjektu PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE IKABIS GOLD DOO NIŠ-MEDIANA odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Škoda Fabia“ sa evidencionim brojem 729
 17. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata  za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj,  broj 313-161/2017-09 od 09.08.2017. godine, kojim se privrednom subjektu LJILJANA KOSTIĆ PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ PUTNIKA LIKI PROFI NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Ford Focus Karavan“ sa evidencionim brojem 864
 18. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave Grada Niša -Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-81/2018-09 od 27.04.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Privredno društvo za taksi prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „OPEL ZAFIRA-A“ sa evidencionim brojem 947  
 19. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave Grada Niša – Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-16/2018-09 od 07.03.2018. godine, kojim se privrednom subjektu Privredno društvo za taksi prevoz KLIK-TRANS DOO Niš-Palilula odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Renault Megane Scenic“ sa evidencionim brojem 921
 20. Rešenje o ukidanju rešenja Gradske uprave Grada Niša -Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj broj 313-268/2018-09 od 09.01.2019. godine, kojim se privrednom subjektu IVAN ARSENIJEVIĆ PR TAKSI PREVOZ NIŠ odobrava obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Niša vozilom „Toyota Prius“ sa evidencionim brojem 765

Možda Vas zanima i sledeće...