Obaveštenje da će se od 17.09.2020. god. obaviti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji loklane samouprave grada Niša-Nišavski okrug po programu Ministarstva

Obaveštenje da će se od 17.09.2020. god. obaviti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji loklane samouprave grada Niša-Nišavski okrug po programu Ministarstva

http://www.gu.ni.rs/wp-content/uploads/Obaveštenje-da-će-se-od-17.09.2020.-god.-obaviti-tretman-suzbijanja-larvi-komaraca-.pdf